ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > သိူဝ်းၸႂ်တီႈမီးၼွင်ႉ - ၸႆၢးဝုၼ်းမႃး
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 บ่าวสองซาว - จายยี่ก๋าง(ၸၢႆးယီႈၵၢင်)
 • 02 หิ่งห้อยน้อย - จายสายฟ้า
 • 03 သိူဝ်းၸႂ်တီႈမီးၼွင်ႉ - ၸႆၢးဝုၼ်းမႃး
 • 04 เยิมฮับปีใหม่สังขาร ปีใหม่ชาวไทลื้อ สิบสองปันนา 比迈 吉祥 西双版纳 Tailue New Year Xishuangbanna Life Diary
 • 05 ใจ๋ติดนาง เมื่อยามฝนตก - จายสายฟ้า
 • 06 บ้านเมืองใส(ဝၢၼ်ႈမိူင်းသႆ) - นางอินปันxนางคำจิ่ง
 • 07 เหล้าເຫຼົ້າ - นางอินปัน
 • 08 လမ်းဝူင်းမိူင်းႁဝ်း
 • 09 สาวงามเจียงใหม่ - อ้ายอุ่นคำ
 • 10 ไหว้สาเจ้าครูบาออกถ้ำ - จายยี่ก๋าง
 • 11 ผัดกันมาไห้วธาตุเมืองลวง - อิออ่นแก้ว
 • 12 မႄႈႁၢင်ႉလဝ်းပၢၼ်း - ၸၢႆးဢိၼ်း
 • 13 น้ำเหล้ายาใจ (ႁၵ်ႉမဝ်းၸွမ်းၸႆၢး)微醺的爱 - ฮักเมาจอมจาย
 • 14 คิดถึงสาวเมืองเชียงใหม่ - อ้ายคำจันทร์
 • 15 ၵေႃႉသဵဝ်ႇလီ - ဢၢႆႈၸၢႆးဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ
 • 16 น้องกองแพง - อ้ายคำจันทร์
 • 17 湄公河见证 แม่น้ำของ ปินสักขีจื่อจ๋ำ Mekong River is the Witness - 艾罕建&玉香婉
 • 18 ဢၢႆႈၸၢႆးဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ[ၸၢႆးဢၢႆႈဢိုၼ်ႇ(မိူင်းလႃး)] - သၢႆလႅတ်ႇ
 • 19 ၼမ်ႉတႃမႄႈႁၢင်ႉ - ၼၢင်းဢိၼ်ႇသႅင်
 • 20 แสปใจนาง(花心) - 玉应班
 • 01 แสปใจนาง(花心) - 玉应班
 • 02 ผัดกันมาไห้วธาตุเมืองลวง - อิออ่นแก้ว
 • 03 เหล้าເຫຼົ້າ - นางอินปัน
 • 04 ไหว้สาเจ้าครูบาออกถ้ำ - จายยี่ก๋าง
 • 05 บ่าวสองซาว - จายยี่ก๋าง(ၸၢႆးယီႈၵၢင်)
 • 06 ၼမ်ႉတႃမႄႈႁၢင်ႉ - ၼၢင်းဢိၼ်ႇသႅင်
 • 07 သိူဝ်းၸႂ်တီႈမီးၼွင်ႉ - ၸႆၢးဝုၼ်းမႃး
 • 08 မိူဝ်ႈဝဝ်မီးဢႄ - ဢၢႆႈၸၢႆးဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ
 • 09 မႄႈႁၢင်ႉလဝ်းပၢၼ်း - ၸၢႆးဢိၼ်း
 • 10 ၵေႃႉသဵဝ်ႇလီ - ဢၢႆႈၸၢႆးဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ
 • 11 ဢၢႆႈၸၢႆးဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ[ၸၢႆးဢၢႆႈဢိုၼ်ႇ(မိူင်းလႃး)] - သၢႆလႅတ်ႇ
 • 12 บ้านเมืองใส(ဝၢၼ်ႈမိူင်းသႆ) - นางอินปันxนางคำจิ่ง
 • 13 สาวงามเจียงใหม่ - อ้ายอุ่นคำ
 • 14 湄公河见证 แม่น้ำของ ปินสักขีจื่อจ๋ำ Mekong River is the Witness - 艾罕建&玉香婉
 • 15 เยิมฮับปีใหม่สังขาร ปีใหม่ชาวไทลื้อ สิบสองปันนา 比迈 吉祥 西双版纳 Tailue New Year Xishuangbanna Life Diary
 • 16 น้ำเหล้ายาใจ (ႁၵ်ႉမဝ်းၸွမ်းၸႆၢး)微醺的爱 - ฮักเมาจอมจาย
 • 17 လမ်းဝူင်းမိူင်းႁဝ်း
 • 18 ใจ๋ติดนาง เมื่อยามฝนตก - จายสายฟ้า
 • 19 หิ่งห้อยน้อย - จายสายฟ้า
 • 20 คิดถึงสาวเมืองเชียงใหม่ - อ้ายคำจันทร์
 • 扫一扫在手机听
  最新推荐
 • 01 ႁၵ်ႉဢမ်ႇၵိုမ်းပဵၼ်ၼွင်ႉၼၢင်း - ၸၢႆးသၢမ်မွင်ႇ&ၸၢႆးသိုဝ်ႈပဝ်း&ၸၢႆးဢၢႆးယူင်းသိူၼ်ႊ
 • 02 ႁၵ်ႉၵိုမ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇယၢၼ် - ၸၢႆးၶမ်းပူႉ&ယိင်းငိုၼ်းၼုမ်ႇၶိူဝ်း
 • 03 သဵင်ၼမ်ႉလႆ မိူၼ်ပီႈပႆမႃးၸမ်တႅမ်ႈ - ၼၢင်းမူဝ်သႅင်ႁွမ်(Nang Mo Seng Hom)
 • 04 သဵင်ၶူဝ်ဝၢၼ်ဝၢၼ်ၼႃႈဢွၼ်ႇမူၼ်မူၼ်း - ၸၢႆးသၢမ်မွင်ႇ&ၸၢႆးသိုဝ်ႈပဝ်း&ၸၢႆးဢၢႆးယူင်းသိူၼ်ႊ
 • 05 သၽႃႇဝလွင်ႈႁၵ်ႉ - ၸႆၢးလၢဝ်သႂ်
 • 06 လိူဝ်ေသႁၵ်ႉ ဢမ်ႇမုင်ႈမွင်းသင် - ၸႆၢးလၢဝ်သ်ႂ
 • 07 လိူတ်ႈတႆး - ၸၢႆးမူး
 • 08 ယၢမ်းၼႆႉၼွင်ႉမီးလႂ် - ၸၢႆးဝၼ်း
 • 09 ယႃႇပေလိုမ်းပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ - ယိင်းၶမ်းသႅၼ်ၾၢင်
 • 10 ယွၼ်းႁဵတ်းၵေႃႉတမ်းၸႂ် - ၸၢႆးဝၼ်း
 • 11 ယွၼ်းသူးပၼ်သူ - Ke Wen
 • 12 ယွၼ်းသူးပၼ်သူ - ယိင်းၽူၺ်းလၢဝ်